Bilgi ve olanakların paylaşımının getireceği faydayı hedefleyerek 2012 yılında faaliyete geçen Setaş Ar-Ge merkezi Technology Center’da, bütün araştırma ve geliştirme faaliyetleri aynı çatı altında toplanarak, farklı disiplinler arasında işbirliği ve sinerji sağlanmaktadır.

Pazar beklentilerini önceden görebilmek ve çözümler sunabilmek için ulusal ve uluslararası projelerde rol alarak, hem kendinin hem de iş ortaklarının rekabet güçlerini artırabilmeyi hedefleyen Setaş Kimya, bilime dayalı yeni çözümler üretme yönündeki kabiliyetini sürekli olarak geliştirmekte, bu amaçla yüksek kaliteli insan gücüne ve son teknolojiye yatırım yapmaktadır.

Bilgi ve olanakların paylaşımının getireceği faydayı hedefleyerek yapılandırılan Setaş Tecnology Center’da, bütün araştırma ve geliştirme faaliyetleri aynı çatı altında toplanarak, farklı disiplinler arasında işbirliği ve sinerji sağlanmıştır. Çalışanlarının %70 inden fazlasının lisans ve üstü mezunu olan Technology Center’deki her türlü analiz ve pilot üretim ekipmanlarının bulunduğu geliştirme laboratuvarlarının yanı sıra, faaliyette olan uygulama laboratuvarları ile müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğru analiz edilip daha hızlı çözümler üretilmektedir. Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projeler ile Setaş Kimya hem kendi birikimini geliştirmekte hem de kimya sektörüne kalıcı ve uzun vadeli etkiler bırakmaktadır.

Setaş Kimya, bu yeni yapı ile, alanında uzman Arge birimlerine sahip olan kuruluşlara devletin verdiği “Arge Merkezi Belgesi”ni almaya ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı desteklerden yararlanmaya hak kazanarak, Türkiye’de bu belgeye sahip kimya sektöründeki az sayıdaki özel şirket arasında yerini almıştır.
Setaş Kimya Arge Merkezi;  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından periyodik olarak yürütülen ve  20 Aralık 2017 tarihinde tamamlanıp ve kamuya ilan edilen,  Arge Merkezlerinin  Girdi ( Personel ve Harcama Yoğunluğu) , Süreç ( Proje Kapasitesi ve İşbirliği-Etkileşim) ve Çıktı ( Ticarileşme ve Fikri Mülkiyetler)  verilerine göre, yetkiliklerinin değerlendirildiği ‘’ Performans Endeksi ’’  sonuçlarına göre;

  • Sektörel Değerlendirme 13 Kimya firması Arge Merkezi içinde 3. sırada
  • Genel Değerlendirme de ise 144 Arge Merkezi içinde  21.  Sırada
    Yer alma başarısı göstermiştir.