Yol Çizgi Boyası

Description

Ürün Tanımı:
Klor kauçuk reçineli yol çizgi ve bordür boyası.

Ürün Özellikleri:
Sepra Yol Çizgi Boyası yüksek yapışma ve aşınma direncine sahip, esnek, çok hızlı kuruyan ve zaman içinde renk değiştirmeyen yarı mat görünümlü bir boyadır.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama : Sepra Yol Çizgi Boyası uygulanacak yüzeyler kir, pas ve yağlardan temizlenmeli, gerekirse Sepra Rapid Astar ile astarlanmalıdır.

-Uygulama Şekli : Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. Ortam sıcaklığı 15 – 30°C arasında olmalıdır. Rulo,fırça uygulamalarında ve Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat uygulanmalı, Katlar arasında 30 dk kadar beklenmelidir.

-Kullanılan Aletler: Fırça,boya tabancası veya rulo ile kullanılır.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya