Profesyonel Antipas

Description

Ürün Tanımı :
Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici metal astarıdır.

Ürün Özellikleri :
Sepra Profesyonel Antipas iç ve dış mekanlardaki tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır. Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturur. İyi yapışma ve örtücülük özelliğine sahip metal astarıdır.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama: Sepra Profesyonel Antipas uygulanacak yüzeyler yağ ve kirler temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da iri dişli bir zımpara ile alınmalı ve yüzey tiner ile silinmelidir.

-Uygulama Şekli: İki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir.

-Kullanılan Aletler: Fırça, rulo veya pistole tabanca

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya