Sentetik Astar

Description

Ürün Tanımı :
Alkid bağlayıcı esaslı,hava kurumalı, mat, ara kat sentetik astardır. Ürün Özellikleri :
Sepra Sentetik Astar,boya ahşap,sunta,metal ve sıva yüzeylerdeki gözenekleri doldurmak amacı ile kullanılır. Uygulama yüzeyine mükemmel yapışır,iyi doldurur rahat uygulama ve yüksek örtme gücü sayesinde işçilikten tasarruf sağlar.Fırça izi bırakmaz, düzgün pürüzsüz yüzey oluşturur. Yüzeyi sonkat uygulamaya hazır hale getirir. Sararmaz, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama : Sepra Sentetik Astar uygulanacak metal ve ahşap yüzeyler üzerindeki eski boyalar kazınarak temizlenmelidir.yeni ahşap yüzeylerin budakları yıkanmalı,bozuk yüzeyler uygun bir macun ile düzleştirilmeli. Metal yüzeyler üzerindeki kir yağ ve pas temizlenmelidir

-Uygulama şekli : Bir veya iki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenilmelidir.

-Kullanılan Aletler : Fırça veya rulo.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya