Sentetik Boya

Description

Ürün Tanımı :
Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak, son kat lüks sentetik boyadır.

Ürün Özellikleri :
Sepra Lux Sentetik Boya iç ve dış mekanlardaki ahşap, sıva ve metal yüzeylerde; kara ve deniz araçlarında kullanılır. Yüksek parlaklığa ve örtücülüğe sahiptir. Kurşunsuzdur. Parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Uygulama kolaylığı ve iyi yayılma özelliği ile düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlayan son kat boyadır.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama : Sepra Lux Sentetik Boya uygulama yapılacak yüzeylerin kir ve yağ kalıntılarından temizlenmiş olması gerekmektedir. Uygulamadan önce metal yüzeyler Sepra Antipas veya Sepra Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.

-Uygulama şekli : İki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenilmelidir.

-Kullanılan Aletler : Fırça veya rulo.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

Launch project

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya