Seprapox Solventsiz Epoksi Clear Kaplama

Description

Ürün Tanımı :
Solventsiz epoksi reçine esaslı iki komponenetli,uv dayanımlı kendiliğinden yayılabilen beton zemin kaplamasıdır.

Ürün Özellikleri :
Seprapox Solventsiz Epoksi Clear Kaplama Sistemi kendinden yayılan bir özelliğe sahip olması , camsı görünümü ve mukavemetinin çok yüksek olması nedeniyle her türlü iç mekanda kullanılabilir.UV ışınlarına karşı dayanıklıdır sararma yapmaz. Beton zemine veya Epoksi Self Levelling Kaplama yapılmış yüzeye uygulanabilir.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama : Seprapox Solventsiz Epoksi Clear Kaplama yapılacak tüm yüzey kir,toz,yağ ve oynar parçalardan arındırılır. Çatlak, kırık veya çökük noktalar epoksi tamirat macunu ile tesviye edilir.

-Uygulama Şekli : Ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak 16 – 20 saat sonra son kat epoksi kaplama uygulaması yapılır.

-Kullanılan Aletler : Taraklı mala, rulo veya fırça

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya