Seprapox Epoksi Shop-Primer Astar

Description

Ürün Tanımı :
Epoksi poliamin esaslı, iki bileşenli, içerdiği pas önleyici pigmentler nedeniyle yüzeyi pasifize etme özelliği olan çelik sektörü için tasarlanmış bir astardır.

Ürün Özellikleri :
Epoksi Shop-Primer Astar,kumlama yapılmış çelik sac ve plakaların istiflenme ,imalatı korozyona karşı korunması amacıyla ön imalat astarı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama: Epoksi Shop-Primer Astar uygulanacak yüzeydeki eski boya kalıntıları kir pas ve yağlar temizlenmelidir. Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

-Uygulama Şekli: A ve B komponetleri mekanik bir karıştırıcı yardımıyla homojen karışım formuna getirilir. Karışım 15 dk. Dinlendirilmelidir. Akabinde uygulama yapılacak ekipmana bağlı olarak tiner ilavesi yapılır. Unutmamalıdır ki shop-primer dolgu astarı değildir. İnce katlar halinde 10-15 mikron kuru film kalınlığı verecek şekilde 1 veya 2 kat uygulama yapılır.

-Kullanılan Aletler: Hava tabancası ve fırça kullanılabilir.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya