Seprapox Solventli Epoksi Astar GRİ

Description

Ürün Tanımı :
Poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma özelliği ve mukavemeti olan bir astardır.

Ürün Özellikleri :
Seprapox Epoksi Astar-GRİ Suya, deniz suyuna, neme, yağa, gres yağlarına ve kimyasal maddelere karşıkorunması gereken metal yüzeylerde üzerine tatbik edilecek son kat boyaların performansını artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

Kullanım Şekli
-Yüzey Hazırlama : Seprapox Epoksi Astar-GRİ uygulanacak yüzeydeki eski boya kalıntıları kir pas ve yağlar temizlenmelidir.Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

-Uygulama Şekli : A ve B komponetleri mekanik bir karıştırıcı yardımıyla homojen karışım formuna getirilir. Karışım 15 dk. Dinlendirilmelidir. Akabinde uygulama yapılacak ekipmana bağlı olarak tiner ilavesi yapılır.

-Kullanılan Aletler: Fırça, rulo ve Boya tabancası ile kullanılır.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya