1k Akrilik Yol Çizgi Boyası

Description

Ürün Tanımı:
Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenen sararma dirençli, yapışma ve yüksek mekanik dayanım özellikleri içeren bir boyadır.

Ürün Özellikleri:
Renk ve parlaklık dayanımının yüksek olması istenen uygulamalarda son kat olarak kullanılır. Çabuk kuruyan parlak, bir sanayi boyasıdır. Metal yüzeylere iyi yapışır. Tek katta örtücülük sağlar.

Kullanım Şekli:
-Yüzey Hazırlama: Pur-Akrilik Sonkat Boya uygulanacak yüzeyler kir, pas ve yağlardan temizlenmeli, 1K astarlar veya Sepra Rapid Astar ile astarlanmalıdır.

-Uygulama Şekli: Boyaya önerilen karışım oranında sertleştirici ve tiner ilavesi yapılarak homojen bir karışım elde edilmeli ve akabinde uygulama yapılacak ekipmana bağlı olarak tiner ilavesi yapılarak, karışım 10 dakika dinlendirilmeli karışım ömrü süresince tüketilmelidir.
-Kullanılan Aletler: Fırça,boya tabancası veya rulo ile kullanılır.

Tehlike ve Güvenlik Uyarıları
-R 11 : Kolay alevlenebilir
-R 20/21/22: Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
-S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
-S 3/7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz
-S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız
-S 29 : Kanalizasyona atmayınız
-S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz.kabı veya etiketi gösteriniz.
-S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

Depolama Şartları Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan koruyun. Stok süresi en az 1 yıldır.

Details

© 2020 bir2üç creative

Sepra Boya